En god Gud i en ond verden?

Hvordan kan der være så meget ondskab i verden, når de kristne siger, at Gud er god?

Der er rigtig mange der tror, at hvis Gud findes, så ville verden ikke være så ond og uretfærdig. Men sådan er det slet ikke.

For verden er ikke som Gud ønsker, at den skal være!

Da Gud skabte verden, som man kan læse om i begyndelsen af Bibelen, så sagde han, at alt var godt.
Men så syndede mennesket og synden kom ind i verden. Det har kæmpe konsekvenser: Naturkatastrofer, fysiske handicap, ondskab m.m. er et resultat af det som man kalder syndefaldet. Dér ændrede verden sig fra at være god til at være en blanding af ondskab og godhed. Og det er den virkelighed vi lever i.
Det er ikke som Gud ønsker det.

Når det er sagt, så skyldes utrolig meget af verdens fattigdom, ondskab og uretfærdighed ikke Guds handlinger, men menneskets. Hvem kaster bomben? Hvem sårer hinanden med ord? Hvem vil ikke tilgive? Hvem vælger at leve på en måde som Gud ikke ønsker? Det gør vi mennesker. Gud har givet os et frit valg til at leve som vi vil. Men når vi vælger at leve efter vores egne regler, så har det konsekvenser.

Hvorfor tillader Gud dette?

Gud har valgt at bære over med os indtil han vil dømme verden og mennesker. Der kommer en dag, hvor han vil dømme alle mennesker og skabe en ny jord. Hvis du har valgt at tro på det Jesus gjorde, så vil du have evigt liv på den nye jord.
Men faktisk ønsker Gud, at vi skal ændre verden allerede nu. Derfor sendte han Jesus på jorden. Han levede som vi bør leve, og så døde han og opstod fra døden igen. Inden han fór tilbage til Himlen, gav han sine disciple Helligånden. Nu kunne de gøre det samme som Jesus gjorde på jorden. Og det gjorde de også! (Læs Apostlenes Gerninger). Det samme gælder for dig og mig i dag. Når du bliver kristen, vil du modtage Guds Ånd. Du kan nu leve som Jesus gjorde, og gøre det samme som han gjorde.

Den uretfærdige verden, som du kan se hver dag, har du nu en mulighed for at ændre. Lev som Jesus gjorde og du vil se verden forandre sig. Hvis du er i tvivl om hvad der er Guds vilje, så husk på, hvad Jesus lærte os at bede i Fadervor: “Din vilje ske, som den sker i Himlen, således også på jorden.” Gud ønsker, at jorden er som Himlen. Er der sygdom i Himlen? Er der fattige i Himlen? Nej.

Så hver gang du ser noget som ikke hører til i Himlen, så ved du at Gud ønsker at ændre det.