10 ofte stillede spørgsmål til kristne

Nedenunder er der 10 ofte stillede spørgsmål, som muslimer stiller til kristne. Der er ofte en stor misforståelse om, hvad kristne tror på. Disse svar vil hjælpe dig til at forstå det rigtigt.

 

Jeg har hørt, at Bibelen er blevet ændret og forvansket!

– Øjeblik! Først og fremmest så siger Koranen klart og tydeligt, at Bibelen er Guds Ord, og at ingen mand kan ændre Guds Ord! (Q 5:47-51, 6:34)
Og Bibelen selv fortæller også om sin guddommelige tilblivelse og bekræfter, at det virkelig er Guds åbenbarede Ord. (2 Tim. 3,16 + 2 Pet. 1,16-21 + Åb. 22,19). Hvis nogen hævder, at Bibelen er blevet ændret og forvansket, så bør de også kunne komme med beviser for dette og svare på følgende spørgsmål:

Hvornår og hvordan skete det?
Hvem ændrede den?
Hvor er den “originale” bibel så?

Se hvordan Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente blev samlet.


De kristne har mange versioner af Bibelen!

De forskellige versioner af Bibelen er ikke forskellige tekster, men forskellige oversættelser fra de samme originaledokumenter. Bibelen er åbenlyst blevet oversat til mange forskellige sprog. Ofte findes der nyere versioner af Bibelen på det samme sprog, da alle sprog ændrer sig igennem tiderne. Men meningen med grundteksterne og budskabet har ikke ændret sig. (Gal. 1,6-12 + 1. Thess 2,4)

Læs og sammenlign den autoriserede Bibel med en lidt mere mundret og hverdagsdansk udgave af Bibelen. Du vil se, at budskabet ikke ændrer sig, kun formuleringerne.


Gud har ingen søn! (Q 19,35)

Det er vigtigt at forstå, at når skrifterne siger, at Jesus var ‘Guds søn’, så betyder det ikke, at Gud havde et seksuelt forhold til en kvinde, hvis afkom dermed blev ‘Guds søn’. Selvfølgelig ikke!

Nej, det betyder, at Guds Ord, som var med Gud i begyndelsen, tog en menneskelig natur på sig og blev et menneske (se Johannesevangeliet 1,1-3, og 14). Ved Guds Ånds kraft blev det evige Ord født af en jomfru, som profeterne havde forudsagt det mange år i forvejen – i øvrigt. Maria forstod det heller ikke og spurgte englen Gabriel hvordan det kunne lade sig gøre. Gabriel svarede: “Helligånden vil komme over dig, og hans kraft vil gøre et under i dig. Derfor vil det barn du skal føde, blive et hellig barn, Guds søn.” (Lukasevangeliet 1,35)

Ordet “søn” i denne sammenhæng peger hen imod det unikke forhold imellem Gud faderen og Jesus, sønnen. Jesus var så tæt på Gud, som en søn er til sin far. Folk bruger mange måder, at udtrykke relationer på. For eksempel er det arabiske ord for en rejsende: “En søn af vejen”. Uanset hvad så er disse eksempler kun nogle hints til at bringe os tættere på en forståelse af Gud, for vi dødelige kan ikke begribe Gud fuldstændigt, fordi han er Ånd. (Lukas. 1,34-35 + Johs. 1,18, 10,36 + Matt. 17,5 + Johs. 17,1-5 + Job. 11,7 + Esajas. 40,28)


Jesus kan ikke være Gud! (Q 5,19)

Jesus var det eneste menneske, som nogensinde har levet på jorden uden at synde (Hebr. 4,14-15). Jesus var virkelig “Gud med os”(Matt.. 1,23) siden han proklamerede: “Jeg og faderen er et”(Johs. 10,30). Jesus som menneske var den fysiske udgave af Gud på jorden (1. Tim. 2,5 + Kol. 1,15 + Hebr. 1,1-3).
Ingen ting er umuligt for Gud (Lukas. 1,37). Hvis han ønsker at være på jorden i den form og samtidigt med det regere over universet, hvem kan så forhindre ham i det? Kristne er helt sikker monoteister,som kun tror på én Gud – som Bibelen også lærer os! (5. Mos. 4,35 + Mark. 12,29).

Se desuden denne korte video om spørgsmålet om Gud og menneske på samme tid:


Jesus blev ikke korsfæstet! (Q 4,157)

Der er tydelige beviser på, at Jesus blev korsfæstet:
1. Der blev forudsagt af profeterne i Det gamle Testamente (Esajas. 53 + Salme 22,1-18).
2. Jesus forudsagde selv sin kommende død i detaljer (Lukas 9,22, 22,37)
3. Øjenvidner (apostlene) bekræftede dette (2 Peter. 1,16-18 + 1 Johs. 1,1-3 + 1 Kor. 15,3-8)
4. Historikerne skriver også om det.
5. Vidnesbyrdet fra dem, som fik ændret deres liv fuldstændigt (Ap.G. 4,8-13, 7,56, 24,24)
6. Hvis det ikke var sket, så ville 11 ud af hans 12 disciple ikke have ladet sig blive henrettet for deres tro på korsfæstelsen og opstandelsen fra de døde.
7. Hvis Jesus ikke døde og opstod på korset, så giver kristendommen faktisk slet ikke mening! For det var her de hundredevis af forudsagte profetierne mange hundrede år tidligere gik i opfyldelse. Og det var her at straffen for vores synd blev taget. Paulus (som tidligere dræbte de kristne, men blev kristen) skrev det sådan her: “Men hvis han ikke er genopstået, så er vores forkyndelse tom snak og jeres tro til ingen nytte.” (læs hele sammenhængen her). Alle kristne ved, at korsfæstelsen og opstandelsen er kernen og det mest fantastiske, der er sket. Og mange er døde i troen for det. Se en uddybning her


Jesus var kun en profet for Israel, mens Mohammed var det for hele verden!

I løbet af sin tjeneste forberedte Jesus først og fremmest hans disciple til opgaven om at bringe De Gode Nyheder til alle mennesker. Men nogle gange talte Jesus også bare til dem, som var ivrige efter at ville lytte (Matt. 10, 11,1 + Johs. 4). Ved slutningen af sin tjeneste på jorden, gav han Den Store Missionsbefaling til sine disciple og beordrede dem til at gå ud over hele jorden og prædike De Gode Nyheder til alle mennesker! Dette viser, at Jesu budskab var henvendt til alle mennesker på jorden. Læg i øvrigt mærke til at Koranen bekræfter Jesu universalisme (Q 19,21 + 21,91).


Der er kun én Gud, ikke en tre-enighed! (Q 4,471, 5,76)

Kristne tror helt sikkert på, at der kun er én Gud. Bibelen beskriver Gud i tre personligheder (Matt. 28,19 + Johs. 14,26 + 2 Kor. 13,14 + 1 Peter. 1,2): Faderen, sønnen og Helligånden. Der er mange eksempler i naturen, hvor tre kan være én. F.eks.: Solen, som består af den fysiske del, varmen og lyset. Eller vandet, som består af is, damp og vand. Den bibelske undervisning om tre-enigheden hjælper os til at kende og forstå Gud bedre. Gud vil gerne åbenbare sig selv. Det er en af grundene til, at han kom til jorden som Jesus (Johs. 1,1-4 + Hebr. 1,2).

Hvis man har svært ved at forstå, hvordan Gud kan være én og samtidig være udtrykt på 3 måder, så kan man bruge to eksempler for at forstå det bedre:
1. Vand. Der er is, damp og vand. Det er alt sammen vand, men det er også 3 forskellige elementer på en måde. Det er et godt billede på Gud, Jesus og Helligånden.
2. Solen. Den består af den fysiske sol, varme og lys. 3 elementer, som er det samme, men alligevel forskellige på en måde.


Barnabas Evangeliet er det rigtige Evangelie!

Velkvalificerede eksperter har undersøgt dette “Evangelie” og konkluderet, at det er skrevet seperat fra Bibelen. Det var i øvrigt også skrevet mange århundreder efter de 4 Evangelier. På mange steder modsiger det Bibelen og også Koranen. F.eks.: Jesu rolle er “forberederen” for Messias og Muhammed bliver kaldt for “Messias” (Barn. 97,191). Der er mange geografiskeo g historiske fejl, som beviser, at forfatteren manglede førstehåndsviden til situationen (Barn. 20,21).


Muhammed er forudsagt i Bibelen!

De skriftsteder man henviser til, taler ikke om Muhammed, hvilket let kan bekræftes ved et grundigt studie af de relevante tekster. Referencerne i Det Gamle Testamente peger hen imod, at Jesus Kristus er den kommende profet. Han vil være ligesom Moses: “Jeg vil sende dem en profet som dig (Moses). Han skal udgå fra deres eget folk, og jeg vil fortælle ham hvad han skal sige. Han skal være mit talerør til folket, og jeg vil personligt tage mig af enhver, der nægter at anerkende de ord, profeten taler på mine vegne.”
Jesus passer med Moses, fordi han gav en ny pagt (Hebr. 12,24), han kender Gud ansigt til ansigt (Matt. 17,1-5) og han udførte store tegn og undere (Matt. 8,23-27).

Referencerne i Det Nye Testamente, som der ofte henvises til, taler tydeligt om Helligånden og ikke Muhammed. F.eks. når Jesus siger: “…for han skal bo i jer…”(Matt. 14,17), så mener han Helligånden, for hvordan kunne Muhammed, som var dødelig (Q 17,93), leve “i os og disciplene”?

Da Helligånden kom til disciplene er en af de vigtigste tidspunkter i kristendommens historie. Og Bibelen forklarer tydeligt, hvordan det skete. Man kan f.eks. læse starten på Apostlenes Gerninger, så er man ikke i tvivl om, at Helligånden og Mohammed ikke har noget at gøre med hinanden…

Desuden vil man med en basal forståelse af Bibelen også vide, at der ikke skulle komme nogen efter Jesus. Det giver ingen mening. For det Jesus gjorde på korset var opfyldelsen på hundredevis af profetier og indførelsen af den nye pagt. Se video om loven og om den nye pagt.


For at komme i Paradis, skal man gøre gode gerninger!

Paradis eller Himlen, er et perfekt og helligt sted (1 Tim. 4,1 + 1 Peter 5,4) og derfor bliver et menneske nødt til at være 100% perfekt for at kunne komme ind.
Selv hvis vi virkelig prøver hårdt, at gøre gode gerninger, så vil vi aldrig kunne leve op til Guds standard og være uden synd. Det ved Gud, og derfor tilbyder han, at rense os fuldstændigt igennem Jesus Kristi offer. (Rom. 3,20 + Ef. 2,8-9 + 1 Peter. 1,18-19 + Hebr. 10,10). Jesus er en stedfortræder ved at betale for dine synder. Hvis du accepterer dette tilbud fra Jesus, så er du garanteret en plads i Himlen (Johs. 3,36). Det vil du være meget taknemmelig for, og ud af den taknemmelighed, vil du få lyst til at gøre gode gerninger og leve rigtigt. (Titus. 2,14)

 

Her kan du se et svar på spørgsmålet om kristen lov og islamsk lov. Og også et spørgsmål om de mange forskellige kirkeretninger i kristendommen.

 

Hvis du mangler svar på et spørgsmål, så skriv til os.