Kort info om Bibelen

Bibelen består af 66 bøger og har 40 forfattere. Bibelen er ikke oprindeligt skrevet med kapitler og vers. Det er senere blevet indført, så det er lettere at få et overblik og at kunne henvise til specifikke skriftsteder. Den er skrevet på hebræisk, aramæisk og græsk. Så når man oversætter Bibelen til andre sprog, gør man det ud fra disse tekster.

Bibelens 66 bøger er delt op i Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente. Det er delt sådan op, fordi Gud har lavet to forskellige pagter eller aftaler med sit folk. Det er to helt forskellige måder at leve på. Derfor vil alt hvad der står i Det Gamle Testamente ikke altid gælde for en kristen, som er kommet under den nye pagt, som Jesus indførte. Men alle bøgerne hænger sammen og supplerer hinanden. Faktisk ville Det Gamle Testamente ikke give mening uden Det Nye Testamente – og modsat.

På Det Gamle Testamentes tid skulle man lave bestemte ofringer og ritualer. Det skulle man blandt andet for at huske på, at den enkeltes synd adskilte dem fra Gud, som er hellig og ren. Men lige fra skabelsen og op igennem Israels historie var der mennesker, som Gud talte til og fortalte dem, at der ville komme en Messias, en frelser, som skulle blive konge og regere over Israel (læs lidt mere om profetierne her). Det Gamle Testamente består af af historiske bøger, poesi og profetiske bøger (læs mere om det her).

Denne video forklarer på 5 minutter hvordan det hele hænger sammen:

Det Nye Testamente begynder dér, hvor Jesus bliver født. De første fire bøger er Matthæus, Markus, Lukas og Johannes beretninger om Jesus. De skriver grundlæggende den samme overordnede historie, men de har hver især forskellige vinkler på det, ligesom når forskellige forfattere skriver en biografi om den samme person. Det gør i øvrigt de fire evangelier, som man kalder dem, mere troværdige: Fire biografier er bedre end én.

Efter de fire evangelier kommer Apostlenes Gerninger. Her skriver Lukas om, hvad de første disciple gjorde efter Jesus var faret til Himlen og de havde fået Helligånden. Resten af det Nye Testamente består af breve med undervisning til de forskellige kirker. De handler alle om, hvordan man skal leve som kristen.

Den sidste bog i Bibelen er Johannes Åbenbaring, hvor Gud åbenbarer, hvordan de sidste tider og den nye jord skal blive. Det er en ret svær bog at læse, fordi sproget er kryptisk og der er meget billedtale. Bogens hovedbudskab er dog, at Jesus kommer igen for at dømme alle mennesker. Vi fortjener alle at dø. Men dem, som har accepteret Jesus som Guds søn og tror, at han tog verdens synd, da han døde på korset, skal leve evigt (læs Bibelselskabets overblik over det Nye Testamente her).

Hvis du har 6 minutter, så kan du få en kort og god forklaring på hvad pagterne i Bibelen betyder. Det er nemlig ret vigtigt, hvis man ønsker at forstå kristendommen.


Få et overblik over hver enkelt af Bibelens bøger på disse virkelig gode videoer. Hver enkelt bog bliver forklaret på kun 5 minutter. Her er Det Gamle Testemente:

Og her er Det Nye Testamente: