Er Koranen og Bibelen troværdig?

Er Koranen troværdig? Er Bibelen? Det er vigtige spørgsmål. Se her et svar fra religion.dk som forklarer forskellene meget godt. Læs mere her

Kære brevkasse

Det Nye Testamente er nedskrevet af almindelige mennesker som du og jeg, så hvordan kan Bibelen være troværdig?

Hvis vi eksempelvis sammenligner med Koranen, som blev åbenbaret i brudstykker til Profeten Muhammed igennem ærkeenglen Gabriel, ville man så ikke mene, at Koranen er mere troværdig?

Venlig hilsen
Yasmin

Svar:

Kære Yasmin

Når det gælder forholdet til helligskrifter i forskellige religioner, er der naturligvis først og fremmest tale om et trosspørgsmål.

En religionsforsker, der skal bedømme troværdigheden af et helligskrift; det være sig Koranen eller Bibelen, vil ikke kunne bruge påstanden om, at Koranen er åbenbaret gennem en engel til noget, og han vil heller ikke kunne bruge kristnes påstand om, at Bibelen er inspireret af Helligånden til noget.

Som kristen vil jeg sige, at jeg betragter Bibelens budskab som troværdigt, fordi det gennem 2.000 år – og mere for Det Gamle Testamentes vedkommende – har vist sig eksistentielt holdbart for mennesker. Mennesket finder i Bibelen både en åbenbaring om Gud, Hans væsen og Hans handlen med mennesker gennem tider og kulturer og om menneskets situation i dets relationer til Gud og medmennesket.

Bibelen kan fra en troendes side beskrives som en samling af udvalgte menneskers erfaringer med Gud, og disse udvalgte har ofte profetstatus, det vil sige, at de regnes af det folkelige og religiøse fællesskab, som de er en del af, for troværdige vidner om Gud.

Disse mennesker har levet i forskellige tidsperioder tilbage til Adam og Eva, og de første skriftlige vidnesbyrd går tilbage til måske år 1.000 år før Kristi fødsel for de ældstes vedkommende og de sidste til slutningen af det 1. århundrede efter Kristi fødsel.

Ifølge Jesus selv er Han den endegyldige åbenbaring af den Gud, som disse udvalgte har erfaret i deres livsvandring med Gud. Han er selv opfyldelsen af profetierne i Det Gamle Testamente, og som sådan så Det Nye Testamentes forfattere ham også. Derved bekræfter Jesus selv Det Gamle Testamente i sin helhed som et troværdigt vidnesbyrd om Gud.

Muslimer regner Muhammad for at være en profet, og Koranen er åbenbaret gennem en engel udelukkende til Muhammad, der gennem en periode på cirka 22 år modtog forskellige åbenbaringer. Derfor kunne man rent videnskabeligt sige, at både personkredsen og periode, igennem hvilken Koranen er blevet til, er meget begrænsede.

Det forhindrer ikke, at der på nogle punkter er en vis overensstemmelse mellem Koranen og Bibelen, for eksempel når det gælder troen på, at der kun er én sand Gud, der er Skaberen af alle ting, at Abraham var et forbillede med hensyn til tro og lydighed mod Gud, og at Jesus er Guds ord.

Skal man tale rent videnskabeligt og logisk, kan man med lige stor ret hævde, at de to helligskrifters troværdighed er ligefrem proportional med perioden og personkredsen gennem hvilken, de er blevet til, som man kan hævde det modsatte.

I sidste instans er det et spørgsmål om tro, hvad man vælger at sætte sin lid til: Et enkelt vidnesbyrd (Koranen) eller talrige vidnesbyrd der, set med Jesus som nøgle til forståelse, stemmer overens.

Jeg ved godt, hvad jeg selv ville vælge.

Venlig hilsen
Henrik Ertner Rasmussen
Generalsekretær i Dansk Europamission